Boktips

Här kommer lite boktips för företagare och privatpersoner som vill bli mer pålästa för ett bättre liv & bättre ekonomi.

 

Tänka, snabbt och långsamt

Författare: Daniel Kahneman

"Daniel Kahneman är av många ansedd som världens mest inflytelserika psykolog och tilldelades 2002 ekonomipriset till Alfred Nobels minne för sin forskning om beslutsfattande. Hans idéer har använts inom så vitt skilda områden som företagsekonomi, medicin och politik, men det är först nu när han samlat sina erfarenheter från en femtio år lång forskarkarriär som trådarna knyts samman. Tänka, snabbt och långsamt är en bok som för alltid kommer förändra vårt sätt att tänka över hur vi tänker. Boken korades till en av årets bästa böcker 2011 av The Economist, The Wall Street Journal och The New York Times. Boken har sålt över 200.000 exemplar i USA och kommer att översättas till ett trettiotal språk. *** Det har skrivits många bra böcker om människans rationalitet och irrationalitet, men bara ett mästerverk. Det mästerverket är Daniel Kahnemans Tänka, snabbt och långsamt Det här är en av de bästa och mest medryckande samling insikter i det mänskliga intellektet som jag har läst. William Easterly, Financial Times Brilliant. . . Det är omöjligt att överdriva betydelsen av Daniel Kahnemans bidrag till förståelsen av hur vi tänker och fattar beslut. Han står bland jättar, väver ihop Charles Darwin, Adam Smith och Sigmund Freud. Som den förmodligen viktigaste psykologen i historien har Kahneman omformat den kognitiva psykologin, analysen av rationalitet och förnuft, förståelsen av hur vi bedömer risker och studiet av lycka och välbefinnande. Janice Gross Stein, The Globe and Mail"

 

 

Redovisa Rätt 2013

Författare: Nancy Holmström

"Redovisa Rätt 2013 är ett uppslagsverk för alla som sköter löpande bokföring, upprättar årsbokslut, årsredovisning eller deklarerar för såväl enmansföretag som stora börsföre¬tag. Boken kan användas av alla slags företag och organisationer.
Boken innehåller ett stort antal nyheter. Bland dessa märks de nya faktureringsreglerna för moms. Införandet av skatteförfarandelagen har också inneburit ett stort antal nya regler, deklarations- och betalningstidpunkter för 2013. Boken innehåller Bokföringsnämndens nya allmänna råd om årsredovisning och koncernredovisning med tillhörande vägledning, det så kallade K3-regelverket. Mindre företag ska under året välja om de nästa år ska tillämpa regelverket K2 eller K3 - Redovisa Rätt 2013 jämför de båda alternativen.

Redovisa Rätt 2013 innehåller drygt 1 100 uppslagsord och anvisningar för löpande bokföring, årsbokslut, förenklat årsbokslut, årsredovisning och deklaration tax 2013. Samtliga anvisningar har anpassats till aktuella rekommendationer från Bokföringsnämnden, Rådet för finansiell rapportering och Skatteverket samt till de internationella redovisningsstandarderna IFRS/IAS. Även Bokföringsnämndens nya allmänna råd för ideella föreningar som upp¬rättar förenklat årsbokslut ingår.
Redovisa Rätt 2013 innehåller både den omarbetade baskontoplanen Bas 2012/2013 och den mindre kontotabellen som innehåller konton lämpliga för den som upprättar förenklat årsbokslut (eller i förkortad form) - men båda kontoplanerna är numera integrerade."

 

 

 

Lönehandboken

Författare: Jens Nyholm, Anna Sundin

"LÖNEHANDBOKEN är en komplett handbok för dig som arbetar med löne- och Personaladministration. Mängder av arbetsmoment illustreras i utförliga exempel. Malldokument och lathundar kan laddas hem från bokens webbplats. 
Det heltäckande innehållet och den praktiskt inriktade framställningen gör boken till ett perfekt arbetsredskap för alla som arbetar med löne- och personaladministration. 

Ur innehållet:
Löneberäkning 
Avtalsförsäkringar 
Ledigheter och annan frånvaro 
Fåmansföretag, fåmanshandelsbolag och enskild firma 
Skatteavdrag och sociala avgifter 
Förmåner 
Kollektivavtal och individuella anställningsavtal 
Anställning inleds och upphör 
Personalposter i löpande bokföring, bokslut och årsredovisning 
Förskott och kostnadsersättningar 
Avtalsförsäkringar (FORA, ALECTA mm) 
Kontrolluppgifter 
Semester- och sjuklön 
Övertid och obekväm arbetstid 
Vinstdelning 
Uppdragstagare 
Studerande, praktikanter, vikarier och annan extrapersonal 
Intern representation 
Traktamenten 
Utlandsarbete och utländska anställda"

 

 

Detta är lean : lösningen på effektivitetsparadoxen

 Författare: Niklas Modig, Pär Åhlström

"Succéboken Vad är Lean lanserades i oktober 2011 har sedan dess sålts i över 40.000 exemplar utan någon som helst marknadsföring annat än rekommendationer. Nu lanseras nya versionen Detta är Lean, med tre helt nya och tre omarbetade kapitel. Författarna professor Pär Åhlström och Niklas Modig som forskar vid Handelshögskolan i Stockholm lanserar i den nya utgåvan idén om effektivitetsparadoxen som visar att vi idag har en felaktig syn på effektivitet.

Vad handlar boken om?

Långa väntetider, missnöjda kunder, ineffektiva processer, överarbetad personal och kvalitetsproblem är exempel på högaktuella utmaningar och problem bland svenska företag och organisationer. Detta är Lean argumenterar att grundorsaken till problemen är suboptimerade verksamheter.

Istället för att se till helheten ligger fokus på att effektivisera verksamheters olika delar. Det leder till vad som i vanligt tal kallas stuprörstänkande. Boken benämner detta fenomen som "effektivitetsparadoxen". När företag och organisationer effektiviserar "öar" så upplever vi att vi är effektiva men i själva verket kan vi vara extremt ineffektiva. Det är mycket problem som skapas "mellan" öarna. Ser vi inte helheten så förstår vi inte vad "riktig" effektivitet är.

Detta är lean presenterar en ny form av effektivitet: flödeseffektivitet. Istället för att fokusera på verksamhetens enskilda funktioner fokuserar flödeseffektivitet på kundens behov. Helhetsförståelsen gör att många problem både kan undvikas och elimineras. Kundupplevelsen förbättras genom förkortade köer, frigjord kapacitet, mer effektiva processer och förbättrad kvalitet. Det finns enorma vinster att realisera genom att se på effektivitet på ett nytt sätt.

För mer information: www.dettaarlean.se

Vad är nytt med andra upplagan?

Kapitel 1
Omskrivet och utvecklat för att förbättra flödet i texten och göra kapitlet ännu mer pedagogiskt.

Kapitel 2
Omskrivet och utvecklat för att förbättra flödet i texten och göra kapitlet ännu mer pedagogiskt. Vi har dessutom utvecklat och förfinat definitionen av flödeseffektivitet.

Kapitel 3
Omskrivet och utvecklat för att förbättra flödet i texten och göra kapitlet ännu mer pedagogiskt.

Kapitel 4
Är helt nytt! Kapitlet förklarar varför organisationer som överfokuserar på resurseffektivitet ägnar mycket tid åt "merarbete"; arbete som behöver göras men som inte tillför värde. Merarbetet innebär att till synes resurseffektiva organisationer faktiskt slösar med sina resurser. Fenomenet kallas för "effektivitetsparadoxen". Vi tror vi är effektiva (när vi är upptagna) men vi är i själva verket extremt ineffektiva (eftersom det vi "gör" inte skapar faktiskt kundvärde)

Kapitel 8
Är helt omskrivet! Kapitlet ger en grundlig genomgång av effektivitetsmatrisen och beskriver hur den fungerar och vad som krävs för att organisationer ska inta olika positioner i matrisen. Kapitlet ger nu en bättre förståelse för vad olika verksamhetsstrategier faktiskt innebär och hur organisationer kan röra sig i matrisen.

Kapitel 9
Är helt nytt! Kapitlet använder ett exempel från Toyotas servicedel för att illustrera vad en lean verksamhetsstrategi är och vilken rörelse i effektivitetsmatrisen som den innebär. Det leder till en mycket klarare definition av vad lean är än i tidigare bok.

Vad är sagt om boken?

Försäkringskassan håller gradvis på att introducera lean inom hela verksamheten. Oavsett var i implementeringsprocessen olika delar av organisationen befinner sig, spelar Detta är lean en viktig roll i att guida våra medarbetare mot att förstå konceptets innebörd.
DAN ELIASSON GENERALDIREKTOÖR, FÖRSÄKRINGSKASSAN"

 

 

 

 

 

 

24 feb 2013

Länkar

 

Tack vare den här hemsidan har jag en passiv inkomst varje månad. Jag använder N.nu och kan rekommendera det till vem som helst, det är så enkelt att sköta! Domän kan du köpa från Loopia så slipper du betala för webbhotell! 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)